PCO

Pult centralizovanej ochrany objektov

PCO

Fyzická ochrana objektov

Vykonávať kontrolné obchôdzky v objekte, monitorovať stav a dianie v ňom

Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana osôb

poskytnutie komplexného systému ochrany klienta.

Fyzická ochrana osôb