KRÉDO SPOLOČNOSTI

Sme bezpečnostná agentúra, a preto riešime potreby zákazníka v oblasti ich bezpečnosti a zabezpečenia ich majetku. Zákazníkov sme rozdelili do skupín podľa druhu činností a podľa potencionálnych rizík, ktorým sú v súvislosti s tým vystavený. Vieme, že potreby a požiadavky zákazníka sú rôzne a tomu sme schopný sa prispôsobiť.
Naša organizácia je plochá, tj. znížili sme počet riadiacich článkov na minimum a presunuli právomoci a zodpovedností bližšie k zákazníkom. Pružne reagujeme na ich požiadavky. V riešení problémov sme operatívny a flexibilný. Jedine tak je riadenie efektívne a účinné.
Zvláštny dôraz kladieme na starostlivosť o svojich zamestnancov, lebo si dobre uvedomujeme, že sú to najdôležitejšie, čím disponujeme. Vďaka kvalitným a školeným zamestnancom, ktorý pri práci používajú nielen oči a uši, ale aj hlavu a srdce, môžeme dosahovať kvalitného a vyrovnaného teamu pracovníkov, ktorý vnímajú plnú zodpovednosť za svoju prácu. Preto vyvíjame školiace programy pre svojich trvalých aj nových zamestnancov a zlepšujeme svoj sociálny program, aby sme zaistili, že naši zamestnanci budú pre zákazníkov skutočnými partnermi.